Innowacje pedagogiczne

 

Podstawową rolą wychowawcy jest podążanie za dzieckiem,
wspieranie jego indywidualnego rozwoju w myśl maksymy
                   „Pomóż mi samemu to zrobić”


Od czterech lat pracujemy zgodnie z pedagogiką Marii Montessori. Jest to alternatywny sposób pracy z dziećmi, oparty na prawidłowości rozwoju psychologicznego człowieka i jego motywacji do samodzielnego działania w sprzyjających edukacyjnych warunkach. Chcemy by dzieci były samodzielne, kreatywne, pełne wiary w siebie i swoje możliwości.

 

Montessori poprzez swą działalność pragnęła wykazać, że wychowanie nie jest urabianiem, kształtowaniem osobowości dziecka, ale wspieraniem indywidualnego i społecznego rozwoju dziecka w rozsądnie realizowanej wolności, z miłością  i w duchu pokoju. We współczesnej pedagogice nazywa się to kroczeniem
z dzieckiem w jego rozwoju.

Tajemnicą Montessori jest wyciszenie i specjalna ochrona dla wszystkiego tego, co tkwi głęboko w naszych dzieciach.

 Poznawanie świata to nie „wyścig po sukces”, lecz optymizm i zachwyt nad tym, co nowe, niebanalne i ciekawe. Świat Montessori to jasny przekaz: co dobre, a co złe, co białe, a co czarne.

 

 W NASZYM PRZEDSZKOLU 

Jest sześć grup montessoriańskich, mieszanych wiekowo. Dzieci mają możliwość:

- pracy indywidualnym tempem,

- wzajemnego doświadczania i uczenia się od siebie,

- rozwijania niezależności od dorosłych,

- szybszego uspołecznienia,

- rozwijania samodzielności i empatii,

- doświadczania różnych pozycji w grupie,

- podejmowania różnorodnych zadań,

- zdobycia motywacji do nauki.

 

Młodsze dzieci przygotowują się wewnętrznie do pracy, często wcześniej interesują się zadaniami, łatwiej przyjmują zasady od starszych dzieci niż dorosłych, szybciej stają się samodzielne, czują się bezpiecznie w otoczeniu starszych kolegów, mogą podejmować trudniejsze zadania z pomocą starszych. Szybciej rozwija się ich mowa.

Dzieci starsze, wykazują się wiedzą i umiejętnościami, uczą się zrozumiałego formułowania wypowiedzi, wzmacniają wiarę we własne możliwości (to, co kiedyś było dla mnie trudne, teraz jest łatwe), łatwiej przestrzegają zasad widząc, że młodsi uczą się od nich, niosą pomoc, opiekują się młodszymi kolegami, uczą się cierpliwości, wyrozumiałości, osiągania kompromisu.

 

Dlaczego warto uczęszczać do
grupy montessoriańskiej ?

 

- dziecko uczy się  poprzez aktywne działanie;

- wykluczamy ducha rywalizacji, a w zamian okazujemy sobie wzajemną pomoc;

- respektujemy indywidualne tempo rozwoju dziecka oraz dajemy dzieciom wolność wyboru materiału, miejsca i czasu pracy; 

- rozwijamy dziecięcą samodzielność i zainteresowania; 

- dajemy dzieciom materiał rozwojowy, a one przez manipulację odkrywają pojęcia i definicje;

-poznają świat poprzez praktyczne działanie: badanie, przelewanie, przesypywanie, konstruowanie, pieczenie, gotowanie, sprzątanie, nakrywanie stołu; 

-wszystkie dzieci uczestniczą w różnorodnych wycieczkach, koncertach, teatrzykach, spotkaniach z ciekawymi ludźmi;

-dzieci mają możliwość uczenia się nawzajem od siebie;

-stawiamy na otwartość, tolerancję i rozwój społeczny.