Przedszkole Nr 1 w Gryfinie www.bip.gov.pl
 
Jesteś w: Ramowy rozkład dnia
MENU
Ramowy rozkład dnia

W Przedszkolu Nr 1 im. Krasnala Hałabały w Gryfinie obowiązuje następujący ramowy rozkład dnia:
    1) RANEK – w godz.6:00-7:00
        a) schodzenie się dzieci, zabawa swobodna wg zainteresowań dzieci, praca indywidualna i wspomagająca rozwój dzieci.
    2) PRZEDPOŁUDNIE – ZAJĘCIA OBOWIĄZKOWE WYNIKAJĄCE Z REALIZACJI PODSTAWY PROGRAMOWEJ - w godz. 7:00 – 12:00
        a) 7:00–8:20- zabawy tematyczne, zajęcia indywidualne, zespołowe, ćwiczenia ruchowe, zabiegi higieniczne i przygotowanie do śniadania,
        b) 8:20-8:50 - I śniadanie, zabiegi higieniczne w łazience,
        c) 8:50-9:50 - zajęcia i zabawy, podczas których jest realizowana podstawa programowa wychowania przedszkolnego, praca z materiałem rozwojowym zgodnie z pedagogiką M.Montessori;
        d) 9:50-10:15 – zabawy ruchowe, taneczne, czynności gospodarcze, samoobsługowe w łazience,
        e) 10:15-10:30 - II śniadanie
        f) 10:30-10:50 - czynności samoobsługowe w łazience i szatni,
        g) 10:50-12:00 - gry, zabawy ruchowe, zręcznościowe i badawcze w ogrodzie przedszkolnym, wycieczki, spacery oraz zabiegi higieniczne i samoobsługowe przygotowujące do posiłku.
    3) PRZED POŁUDNIEM ODBYWAJĄ SIĘ RÓWNIEŻ:
        a) uroczystości przedszkolne, dni otwartych sal, konkursy, teatrzyki, koncerty muzyczne, zabawy tematyczne, konstrukcyjne i twórcze,
        b) zajęcia logopedyczne, rewalidacyjne, socjoterapeutyczne gimnastyka korekcyjna, zajęcia rozwijające uzdolnienia dzieci, wspomagające rozwój, nauka religii i zajęcia przygotowujące do posługiwania się językiem obcym nowożytnym.
    4) POPOŁUDNIE – ZAJĘCIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE WYKRACZAJĄCE POZA REALIZACJĘ PODSTAWY PROGRAMOWEJ - w godz. 12:00 – 16:30
        a) 12:00-12:30 – obiad (II danie), czynności samoobsługowe w łazience,
        b) 12:30-14:30 – zabawy swobodne i zorganizowane w sali i na świeżym powietrzu,
        c) ćwiczenia relaksacyjne, słuchanie bajek, muzyki, dla chętnych dzieci odpoczynek na materacach,
        d) lekcje ciszy i praca z materiałem rozwojowym zgodnie z pedagogiką M. Montessori,
        e) zabawy dydaktyczne, tematyczne, konstrukcyjne, badawcze, plastyczne, ruchowe realizowane w ogrodzie lub sali przedszkolnej,
        f) ćwiczenia indywidualne ze szczególnym uwzględnieniem pracy z dzieckiem zdolnym oraz działań profilaktycznych i stymulujących rozwój,
        g) zajęcia umożliwiające realizację programów autorskich nauczycieli i innowacji poszerzających podstawę programową,
        h) prowadzenie obserwacji pedagogicznych,
        i) zabiegi higieniczne i samoobsługowe, przygotowanie do posiłku,
        j) 14:30-14:45 - I danie (zupa),
        k) 14:45-16:30 - rozchodzenie się dzieci (lub wcześniej na życzenie rodziców), gry i zabawy stolikowe, praca indywidualna z dziećmi.


Lista załączników:
Ramowy rozkład dnia [39677 bajtów]
Informacja o wytworzeniu danych Poprzednie wersje danych
©2009 Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie