Przedszkole Nr 1 w Gryfinie www.bip.gov.pl
 
Jesteś w: Załatwianie spraw, skargi, wni..
MENU
Załatwianie spraw, skargi, wnioski

Skargi i wnioski składać można:

  • Drogą korespondencyjną, kierując skargę lub wniosek na adres: Przedszkole Nr 1
    im. Krasnala Hałabały ul. Wojska Polskiego 11,
    74-101 Gryfino
  • Telefonicznie lub faksem - numer: 91 333 27 22

Sprawy uczniów i rodziców załatwiane są w dniach pracy Przedszkola Nr 1 im. Krasnala Hałabały
w Gryfinie, od poniedziałku do piątku 800  do 1500

Dyrektor Przedszkola przyjmuje interesantów w dniach i godzinach pracy Przedszkola

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino oraz  Zastępcy Burmistrza przyjmują interesantów w sprawie skarg i wniosków w poniedziałki w godz. 1500-1700. W przypadku, gdy poniedziałek jest dniem wolnym od pracy, interesanci przyjmowani są w następnym dniu w godzinach 1500-1600.

Przewodnicząca i Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Gryfinie przyjmują interesantów w sprawie skarg i wniosków w czwartki w godz. 1500-1600. w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie, pokój nr 26. W przypadku, gdy dzień przyjęć mieszkańców jest dniem wolnym od pracy, przyjęcia odbywają się w dniu roboczym poprzedzającym dzień wolny. 


Informacja o wytworzeniu danych Poprzednie wersje danych
©2009 Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie